Dřívější konference


Schránka 01Odborní garanti Ing. František Grossmann, p. Jiří Hemerka dpt. (r. 2011)

Organisaƒní pracovnice- Mgr. JungmannováMgr. Ivana Jungmannová – vzdělávací agentura (r. 2009)

Hemerka a organisaƒní kolegové,- p. Poþtulka, Ing. Hemerková, Ing. Horuta, Horoiut ml.,p. Petr Poštulka, Ing. Jitka Hemerková, Jiří Hemerka dpt. a zástupci ELPROM s.r.o. Ing. Zdeněk Horuta a Jarek Horuta – organizační zajištění (r. 2007)

Hemerka p²i p²ednáþceJiří Hemerka dpt. při přednášce (r. 2009)

Schránka 06 Ing. František Grossmann (r. 2004)

p.Lojkásek, Ing. Dvo²áƒek, Ing. Létal, Ing. Lokajíƒek, ad. prac.zleva : majitel vydavatelství IN-EL p. Jan Lojkásek, Ing. Karel Dvořáček, Ing. Petr Létal Ph.D., Ing. Karel Lokajíček (SOLID TEAM s.r.o. Olomouc) – r. 2010

p.Kohutka, Ing. K²íº, p. Lojkásek zleva : býv. šéfredaktor časopisu ELEKTRO p. Ing. Jiří Kohutka,

Ing. Michal Kříž, majitel IN- EL p. Jan Lojkásek (r. 2010)

Inspekto²i OIP- Ing. Mikenda, Ing. Blaºmová, Ing. Koƒíb, BcInspektoři OIP Ostrava – Ing. Bohumír Mikenda,

Ing. Zuzana Blažmová, Ing. Radomír Kočíb Bc.,(r. 2007)

22102009180 22102009181

…….. a je plno ( v létech 1997 až 2010 vždy na jaře a na podzim  od 380 – 430 posluchačů, nejvíce 468 účastníků v roce 2003)

Snímek 031 22102009179

Snímek 029 Schránka 021

 

……… a  vždy dost zájemců i o poslední přednášku po 13 hodině

Výherce tomboly (2) P²estávka

…….. výherce tomboly ….přestávka

……. a v r. 2011 Jirka Hemerka slaví jubileum a majitel firmy ELPROM s.r.o. Ing. Zdeněk Horuta mu předává nářaďový pugét a od firmy Ing. Pavla Hály obdržel broušené sklo za „dlouhověkost“ v elektrotechnickém vzdělávání

Hemerka má 70 Darek 002

Darek 007

Obdobné ocenění před ním na návrh SÚIP obdržel od Ing. Pavla Hály, šéfredaktora časopisu ETM,

další garant akcí Ing. František Grossmann

OLYMPUS DIGITAL CAMERA