Garanti, přednášející

Odbornými garanty konferencí byli od začátku pan Jiří Hemerka dpt., a Ing. František Grossmann. Oba byli pracovníky státních odborných dozorů, Hemerka odborného drážního dozoru, Grossmann technického dozoru IBP, později OIP Ostrava. První aktiv vymysleli spontánně po úspěšném školení elektrikářů podle vyhl.č 50/1978 Sb. v Novém Jičíně. Školící agenturu nazvali Solid elektro team, později tento název začal používat jen Jiří Hemerka pro svou sokromou školící činnost.

1 HEMERKA A JÁOdborní garanti v r. 2006

Záměrem konferencí bylo od začátku předávání nových informací revizním technikům , poněvadž při dozoru organizací bylo uvedenými inspektory zjištěno, že revizní technici mají hodně nedostatků ve své činnosti, vyplývajících z neznalosti předpisů a norem, nedostatku informací o ustanoveních předpisů přejímaných v rámci harmonizace předpisů v EU. Situace v minulé době byla o to horší, že normy se neustále měnily a náklady na jejich pořízení byly pro  revizní techniky neúnosné a tak revizní technici si je s potížemi získavali anebo si je nezajišťovali a tudíž nerespektovali. Kromě toho byl záměr seznámit je i s novými měřícími přístroji, které musí při své činnosti využívat tak, aby provedli měření a zkoušky podle nových požadavků norem. Zároveň byl úmysl přednášejících seznamovat účastníky s novými požadavky na komfortní řešení bezpečnosti el. zařízení a instalací tak, aby tyto informace mohli uplatňovat v praxi u provozovatelů elektrických zařízení (proudové chrániče, nové druhy jištění atd.). Konference této úrovně byly v minulosti pořádány střídmě a to většinou mimo Severomoravský kraj a hlavně pak v rámci veletrhů jakým je Ampér apod.

V současné době, kdy mají revizní technici přístup k normám a k zákonům  přes internet, je situace z hlediska nových informací pro ně daleko výhodnější a přehlednější. Konference však stále navštěvují z toho důvodu, že je hodně informací, které ani na internetu nedohledáš. A navíc se mohou setkat mezi sebou a vyměnit zkušenosti příp. vést rozhovor s přednášejícími, tvůrci  norem  a s nimi konzultovat možná řešení svých problémů. Účast na konferencích postupně přijali i projektanti, podnikatelé, učitelé elektrotechniky a další elektrotechnici.

Lektory bývají vždy odborní garanti, kteří informují o změnách v normách za poslední období a o aktuálních změnách v právních předpisech souvisejících s činností na elektrických zařízeních. Obvykle doplní svou přednášku zajímavým tématem nebo odpověďmi na dotazy. Dalšími lektory jsou jednak obvykle pracovníci Inspekce práce, příp. dalších dozorčích orgánů, jednak členové TNK ÚNMZ, a pak další přizvaní odborníci, kteří mají co říct k aktuálním záležitostem účastníkům konference.

Už od začátku spolupracovali mimo jiné s uznávanými odborníky a s představiteli dozorčích organizací SÚIP, OIP, OBÚ, SOTD nebo TIČR. Mezi lektory patřili panové Ing. Honys nebo Ing. Stejskal st., Ing. Sajner, RNDr. Dudáš, Ing. Csirik, Ing. Kříž, Ing. Dvořáček, Ing. Pohludka, Ing. Havel, Ing. Kutáč, Ing. Štěpán, Ing.Lokajíček, Ing. Kočíb, Ing. Létal, Ing. Záloha, Ing.Hlavatý, Ing. Koupý, Radoslav Rieger, Ing. Svoboda, zástupci OIP, SÚIP, TIČR, OBÚ a jiných kontrolních orgánů, odborníci z řad vystavovatelů měřících přístrojů a produktů elektrotechniky a další specialisté. Tým lektorů se postupně rozšiřuje o další odborníky podle náročnosti a odbornosti témat přednášek.

Kdo tak zaujal Ing. Csirika a Ing. K²íºe

Ing. Vincent Csirik, Ing. Michal Kříž  (r. 2009)

Ing. µtÏpán p²i p²ednáþce

Ing. František  Štěpán (r.2009)

DSCN1994Ing. Karel Dvořáček, Ing. Ladislav Baron, Jiří Hemerka dpt. (r. 2007)

        DSCN1989Ing. Dvořáček při přednášce (r. 2007)

   S Jirkou Hemerkou na konferenci v r. 2016

 

Od 49. konference nahradil odstupujícího odborného garanta pana Jiřího Hemerku dpt. jeho dosavadní spolupracovník v Olomouci majitel firmy Solid Team s.r.o. Olomouc Ing. Petr Létal Ph.D. S ohledem na jeho dlouholeté odborné zkušenosti tak získal Ing. František Grossmann do týmu solidního nástupce za svého dlouholetého pracovitého kolegu a přítele, se kterým spolupracoval více než 30 let nejen na konferencích, ale také na školeních elektrotechniků v Domě techniky Ostrava.

Schránka 05                                                        Ing. Petr Létal, Ph.D.

Kolega Jirka Hemerka přislíbil, že zůstane ale jen již na pozici lektora, což přerušila jeho smrt v červnu 2017. Den předtím zemřel po dlouhotrvající nemoci další úspěšný lektor fy SolidTeam s.r.o. a spolupracovník na konferencích Ing. Karel Lokajíček.

Stále se nám vybavuje jejich příjemný hlas a sympatické vystupování. Nezapomeneme.

                                                               rok 2019

Vzpomínka na milého kamaráda se kterým jsme zahájili před 29 léty pořádání aktivů, později konferencí. Ještě na jaře 2017 se zúčastnil konference jako přednášející.

Dne 4.9. by se dožil pan Jiří Hemerka dpt. 78 let