Historie a současnost

 

blitz

Historie a současnost

 

Konference (původně aktiv) se pořádají od roku 1990 2 x ročně a to na jaře ( obvykle v březnu) a na podzim (listopad) vždy dva dny jdoucí po sobě v Olomouci a v Ostravě. V Ostravě hlavně pro elektrotechniky Moravskoslezského regionu a v Olomouci pro region Olomoucký. Konferencí se však samozřejmě stále více zúčastňují elektrotechnici z jiných blízkých regionů.

Program konferencí v Olomouci i v Ostravě je vždy stejný, obvykle i včetně vystavovatelů.

Organizace konference je zajišťována vzdělávacími institucemi a to v Ostravě vzdělávací a školící agenturou Ing. Františka Grossmanna (původně Mgr. Ivanou Jungmannovou) společně se Solid Team s.ro. (původně s firmou ELPROM spol. s r.o.)

V Olomouci pak firmou Solid Team s.r.o (původně Solid elektro Team).

Konference v Ostravě jsme pořádali nejprve v sálech Domu kultury Vítkovice, pak Ostravské radnice, později Domu energetiky. Velký počet zájemců nás však donutil hledat větší kongresové prostory a tak jsme od roku 1992 našli azyl ve velkém sále DK Nová huť, později DK Akord v Ostravě- Zábřehu, kde jsme až dosud. Tento sál nám vyhovuje, poněvadž se v něm a na balkóně může pohodlně posadit i 500 účastníků. Mimochodem v roce 2003 na 27 podzimní konferenci bylo v sále 468 platících účastníků a mnozí se už do sálu nedostali.  Hodně přes 400 účastníků bylo na 16 konferencích, pak účast se snížila následkem zrušení důlních a omezením činnosti hutních organizací v kraji, i tak se pohybuje kolem 300 osob. I pro nás je potěšitelné zjištění, že např. více než 100 účastníků nevynechalo skoro ani jednu z posledních deseti konferencí.

Termíny konferencí se musí sladit tak, aby mohly následovat těsně po sobě v Olomouci a pak v Ostravě kvůli přemístění přednášejících a vystavovatelů. Vhodný termín ovlivňují různé okolnosti jako jsou jarní prázdniny ve školách, svátky, termíny jiných podobných akcí v republice atd. Termín je však hlavně závislý na volné kapacitě konferenčních sálů v Ostravě a v Olomouci ve vybraném období. V Ostravě, kde je kulturní dům permanentně využíván pro kulturní akce a konference, se často stává, že na  konferenci navazuje večerní divadelní představení.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA