Náplň předchozích konferencí

  Program 56 konference na jaře 2018

Program 55. konference v listopadu 2017

 

Scan0003Pozvánka na 1. aktiv revizních techniků v roce 1990

schranka-01

…………. a účast na 1. aktivu – už tehdy zarážející !

Schránka 07Pozvánky na další provedené konference do r. 2014

Schránka 08………..a sborníky těchto konferencí

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

současné sborníky jsou již v lepené vazbě

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Sborníky posledních konferencí

  Na přání některých RT byly zvoleny různé barvy sborníků. Podle jejich barvy pak někteří rozlišují číslo konference a následně už tuší co sborník obsahuje, když se k potřebují vracet k jeho textu.

                                             Současné provedení sborníků a osvědčení

obalka_2015      http://www.elektro-konference.cz/wp-content/uploads/2015/11/osvedceni_2015.jpg

 Programy některých minulých konferencí

Schránka 541

program-53

Novinky v měřící elektrotechnice – Prezentace některých vystavovatelů mezi přednáškami

Odborný program 52. konference

52


 

prednasejici_51_konference

50 konference / jaro 2015

 

Ing. Miroslav Záloha  (SÚIP Opava)                                                                                           

Pracovní úrazy na elektrických zařízeních

Ing. František Grossmann                      

Aktuality z legislativy                                                                                                

Problémová ustanovení předpisů – nová stanoviska  
a shrnutí dosavadních z předchozích konferencí

Odpovědi na dotazy                                                                                                     

Jiří Hemerka dpt. (člen TNK ÚNMZ)

Nové a připravované normy v roce 2015                                                               

Revize elektrických zařízení a ochrany před bleskem
Co nesmí chybět v revizní zprávě

Ing. Michal Kříž (IN-EL Praha, člen TNK ÚNMZ)

Uplatnění elektrických přístrojů a zařízení pro ochranu, odpojování, spínání a řízení v instalacích   (vč. nové ČSN 33 2000-5-57)       

Ing. Karel Dvořáček (ČKAIT, člen TNK ÚNMZ)

Topné kabely a jejich využití. Vytápění podle nové ČSN 33 2000-7-753 ed.2. vč. chodníků, schodů, vjezdů apod.

Ing. Petr Létal Ph.D. (Solid Team Olomouc s.r.o.)

Jak a co měřit v IT sítích nízkého napětí za provozu       
a při revizích v různých odvětvích

 Vystavovatelé

Novinky v měřící elektrotechnice – Prezentace některých vystavovatelů mezi přednáškami

 

30 konference / jaro 2005

 
Ing. František Grossmann
 • Informace z dozoru. Stanoviska k dotazům.
 • Systém řízení BOZP z hlediska el. zařízení.

Ing. Vincent Csirik – ČNI Praha

 • Nové a připravované technické normy. Normalizační informace TNI.

Jiří Hemerka dpt

 • Lyžařské vleky, lanové dráhy.
 • Nové legislativní a technické požadavky.

Ing. Jiří Kutáč – DEHN+ SŐHNE

 • Připravované evropské normy v oblasti přepětí a ochrany před bleskem

Ing. Petr Létal PhD – SOLID TEAM

 • Novelizace energetického zákona.
 • Poznatky z otevírání trhu, odběrná místa.

Ing. Bc. Radomír Kočíb

 • Zkušenosti s předáváním zařízení montážními organizacemi odběratelům.
 • Poznatky z dozoru  technických  zařízení vzhledem  k nař. vl. č. 378/2001Sb.

Ing. Jiří Ditrich – T-Mobil Czech republic

 • Elektronický podpis. Využití pro kontroly a revize.

Ing. František Grossmann

 • Zásady bezpečného provozu akumulátoroven
 • Diskuse k dotazům

Tombola v přestávce aktivu

 

41 konference / podzim 2010

Ing. František Grossmann, SET Ostrava

 • Aktuální informace z oblasti BOZP, nové právní předpisy.
 • Problematická ustanovení nové vyhlášky o vyhrazených elektrických zařízeních.
 • Pomůcka pro revizní techniky – vyhodnocení nedostatků ohrožujících bezpečnost uznávanými metodami
 • Dotazy a odpovědi.
Jiří Hemerka dpt., SET Olomouc, člen TNK22 ÚNMZ
 • Výčet důležitých ČSN vydaných v roce 2010 a připravovaných na vydání v roce 2010 a 2011.
 • Rozbor kvality zpráv o revizích el. zařízení a hromosvodů, upozornění na časté závady při jejich zpracování.

Ing. Karel Dvořáček, Praha, předseda komise TNK 22 ÚNMZ Praha

 • Rozbor nových ČSN tvůrcem norem s upozorněním na časté nedostatky při jejich aplikaci v praxi:
 • ČSN 33 2000-5-51 ed.3 „ Výběr a stavba elektrických zařízení.  Všeobecné  požadavky“
 • ČSN 33 2000-5-551 ed.2 „ Nízkonapěťová zdrojová zařízení“
 • ČSN 33 2000-7-710 „ Lékařské prostory“ – informace o tvorbě normy
 • ČSN 33 2000-7-717 „ Pojízdné a přepravitelné jednotky“
 • ČSN 33 2000-7-729 „ Uličky pro obsluhu nebo údržbu“  (zejména nn)            

Ing. Michal Kříž, IN-EL Praha, člen komise TNK 22 ÚNMZ Praha

 • Rozbor nových ČSN a jejich změn tvůrcem norem:
 • ČSN 33 2000-4-41 ed.2, Z1 „ Ochrana před úrazem elektrickým proudem“,  podstatná změna normy
 • ČSN 33 2000-4-43 ed.2 „ Bezpečnost – Ochrana před nadproudy
 •   ČSN 33 2000-5-56 ed.2 „ Zařízení sloužící v případě nouze“
 • Požadavky hasičů na elektroinstalace – základní informace.
Ing. Dušan Havel, Český báňský úřad Praha
 • Nutné předpoklady pro práci zahraničních pracovníků v ČR a našich pracovníků v zahraničí.                                  

Ing. Jiří Kutáč, DEHN-SÖHNE zastoupení pro ČR, soudní znalec, člen TNK 22

 • Vyhledávání rizik k ochraně před bleskem a přepětím pro stavby a objekty    udržované a revidované dle ČSN 34 1390 – pohled znalce.

Vystavovatelé

 • Novinky v měřící elektrotechnice.
 • Prezentace vystavovatelů mezi přednáškami.

42 konference / jaro 2011

Ing. Ondřej Varta, SÚIP Opava

 • Aktuálně k nové legislativě bezpečnosti práce a technických zařízení.
 • Informace k činnosti inspekce práce a organizace dozoru (SÚIP, OIP a TIČR).

Ing. František Grossmann, SET Ostrava

 • Vyhodnocování nedostatků ohrožujících bezpečnost metodami vyhledávání rizik ( 2 ) – praktická část.
 • Odpovědi a stanoviska k (častým) dotazům.
Jiří Hemerka dpt., SET Olomouc, člen TNK 22 ÚNMZ
 • Nové technické normy vydané a připravované pro vydání v roce 2011.
 • Rozbor požadavků na prozatímní elektrická zařízení – nová norma.

Ing. Radomír Kočíb Bc., Ostrava 

 • Výbuchy – (nové) předpisy, závady, prevence.
 • Důležitá ustanovení pro elektrická zařízení v“neelektrických“ normách – 1.část.

Ing. Karel Lokajíček, Solid Team s.r.o. Olomouc

 • Co nás čeká nového při výrobě, instalaci a revizích rozváděčů  nízkého napětí.

Ing. Jiří Kutáč, DEHN-SÖHNE zastoupení pro ČR, soudní znalec, člen TNK 22 ÚNMZ

 • Nová edice ( ed. 2) souboru norem ČSN EN 62305 -1 až 4 – Ochrana před bleskem. Podněty z praxe.

Vystavovatelé

 • Novinky v měřící elektrotechnice.
 • Prezentace vystavovatelů je mezi přednáškami.

 

43 konference / podzim 2011

 Ing. Ondřej Varta, SÚIP Opava

 • Informace k činnosti inspekce práce a organizace dozoru (SÚIP, OIP a TIČR).
 • Právní povinnosti OSVČ (FO) v. kontrola

Ing. František Grossmann, SET Ostrava

 • Aktuality z legislativy.
 • Problémová ustanovení norem a předpisů II. – stanoviska.
 • Dotazy a odpovědi.
Jiří Hemerka dpt., SET Olomouc, člen TNK 22 ÚNMZ
 • Technické normy vydané a připravované pro vydání v roce 2011 – 2012 .
 • Nepodceňujme výtky k revizní činnosti a zpracování zpráv.

Ing. Michal Kříž, IN-EL Praha, člen TNK 22 ÚNMZ 

 • Výběr a stavba elektrických vedení (nová ČSN 33 2000-5-52).
 • Ochrana před napěťovým a elektromagnetickým rušením (nová ČSN 33 2000-4-444).

Ing. Radomír Kočíb Bc., Ostrava 

 • Důležitá ustanovení pro elektrická zařízení v“neelektrických“ normách – 2.část ( svařovací technika, lakovny, el. vozíky, akumulátorovny, nabíjecí místa a další).

 Ing. Petr Létal Ph.D, Solid Team s.r.o. Olomouc

 • Přenosné a převozné generátory, problematika jejich údržby a revizí.

Ing. Jan Urbánek, SŽDC Brno

 • Zkušebnictví, zkoušky ochranných a pracovních pomůcek, požadavky nové normy a norem souvisejících.

Prezentace vystavovatelů mezi přednáškami

 • Novinky v měřící elektrotechnice.

 

44 konference / jaro 2012

Ing. František Grossmann -SET Ostrava

 • Aktuálně z legislativy. Zákony související s bezpečností a ochranou zdraví při práci a s podnikatelskou činností (po nových úpravách)
 • Dotazy a odpovědi.

Ing. Bohdan Kubiczek, Miroslav Vondena – Ostrava

 • Vzájemné souvislosti mezi revizemi  a zkouškami VTZ ( el.,  zdvih., plyn., tlak. zařízení ) při výchozích a pravidelných revizích (předávání zařízení,  jeho provoz,  vedení dokumentace).
 • Zkušenosti z činnosti TIČR.
Jiří Hemerka dpt. – SET Olomouc, člen TNK 22 ÚNMZ
 • Technické normy vydané a připravované pro vydání v roce 2012.
 • Nové požadavky právního předpisu pro fakturaci revizní činnosti.

Ing. Karel Dvořáček – Praha, předseda  TNK 22 ÚNMZ 

 • Elektroinstalace a ochrana před iniciaci požáru – souhrn základních, normativních požadavků navazujících na novou ČSN 332000 -4 -42 ed.2.
 • Zpráva o přípravě nové ČSN 33 2000 -7-718 „společenská zařízení a pracoviště“
 • Zpráva o stavu zavádění HD 60364 -7-710 jako ČSN 332000 -7-710 „Lékařské prostory“

Ing. Radomír Kočíb Bc. – Ostrava 

 • Činnost na el.  zařízení v souvislosti s používáním a  vybavením osob a el.    provozoven OOPP.
 • Zkušenosti z kontrol a šetření úrazů.

 Ing. Jiří Kutáč – soudní znalec, člen TNK 22 ÚNMZ

 • Praktické podněty revizních techniků a projektantů při řešení ochrany před bleskem dle nové edice souboru ČSN EN 62305 -1 až 4.

Prezentace vystavovatelů mezi přednáškami

 • Novinky v měřící elektrotechnice.

45 konference / podzim 2012

Ing. Miroslav Záloha – SÚIP Opava, člen TNK ÚNMZ

 • Pracovní úrazovost ne elektrickém zařízení.
 • Návrh na změnu v legislativě.

Ing. František Grossmann -SET Ostrava

 • Aktuálně z legislativy.
 • Odpovědi na dotazy(odborná praxe, řídící obvody pracovních strojů, revize bytů)

Jiří Hemerka dpt.- SET Olomouc, člen TNK ÚNMZ

 • ČSN nové a připravované pro vydání – rok 2012.

Ing. Michal Kříž – IN-EL Praha,  člen TNK ÚNMZ

 • Uzemnění a ochranné vodiče (ČSN 33 2000-5-54 ed.3), ochrana před napěťovým  a elmagnetickým rušením (ČSN 33 2000-4-442 ed.2 ). Provázanost na další ČSN.
Ing. Jan Pohludka – FTZÚ, člen TNK ÚNMZ
 • Nové informace z oblasti normalizace ochrany proti výbuchu se zaměřením na revize a instalace v prostorách s nebezpečím výbuchu.

Ing.Radislav Folta, Ing.René Čumpelík ČEZ Měření, s.r.o

 • Připojovací podmínky pro osazení měřicích zařízení v odběrných místech napojených z distribuční sítě nn a jejich užití v praxi

 David Černoch soudní znalec

 • Rizika spojena s návrhem, montáží, revizí a údržbou anténních systémů. Nejčastější chyby při projekci a revizích ochrany před bleskem a přepětím.

Prezentace vystavovatelů mezi přednáškami

 • Novinky v měřící elektrotechnice

46 konference / jaro 2013

Ing. Miroslav Záloha – SÚIP Opava, člen TNK ÚNMZ

 • Informace z činnosti SÚIP. Úrazy na el. zařízení.
 • Změny v ověřování zdravotní způsobilosti

Ing. František Grossmann -SET Ostrava

 • Změny v legislativě
 • PROČ a PROTO v elektrotechnice – k polemice mezi RT a provozovateli
 • Odpovědi na dotazy

Jiří Hemerka dpt.- SET Olomouc, člen TNK 22 ÚNMZ

 • ČSN  vydané a připravované na vydání v r. 2013.
 • Elektrická zařízení lyžařských vleků – začlenění, požadavky na projekci, údržbu a revize, rozbor nové normy.

Ing. Karel Dvořáček –  předseda TNK 22 ÚNMZ

 • Nové normy ze souboru ČSN 33 2000 obsahující požadavky na světelné rozvody a montáž svítidel (ČSN 33 2000-5-559 ed. 2, ČSN 33 2000-7-714 ed. 2, ČSN 33 2000-7-715 ed. 2).
 • Nová ČSN 33 2000-7-710 „Elektrické instalace nízkého napětí – Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech – Zdravotnické prostory“.
 • Nová ČSN 34 3085 ed. 2 „Elektrické instalace. Ustanovení pro zacházení s el. zařízením při požárech nebo záplavách“.
Ing. František Štěpán – Eaton Elektrotechnika, člen TNK 22 ÚNMZ Praha 
 • Impedance obvodů v sítích nn, postup výpočtů zkratových proudů s praktickými ukázkami.

Ing. Petr Létal, PhD. – Solid Team s.r.o. Olomouc 

 • Provoz, údržba a revize přípojek vn a odběratelských trafostanic“.

 Prezentace vystavovatelů mezi přednáškami

 • Novinky v měřící elektrotechnice

47 konference / podzim 2013

Ing. Miroslav Záloha – SÚIP Opava, člen TNK22 ÚNMZ

 •     Informace z činnosti SÚIP
 •     Rozbor pracovních úrazů elektro

Ing. František Grossmann – SET Ostrava

 •      Změny v legislativě BOZP a TZ
 •      Dotazy- odpovědi a stanoviska ( rekvalifikace, nouzové osvětlení,
 •      připojení spotřebičů,a další)

Jiří Hemerka dpt.- SET Olomouc, člen TNK 22 ÚNMZ

 •       Přehled nových technických norem- rok 2013
 •       Právní odpovědnost elektrotechnika

Ing. Jan Hlavatý, autorizovaný inženýr – EEProjekt.cz 

 •       Projektování elektrických zařízení
 •      Požadavky na projektanty, potřebná oprávnění,  odpovědnost

Ing. Michal Kříž – IN-EL Praha, člen TNK 22 ÚNMZ

 •       Fotovoltaické  systémy spojené s elektrorozvodnou sítí
 •       Minimální požadavky na systémovou dokumentaci, zkoušky při uvádění do       provozu, kontroly

Ing. Karel Lokajíček – Solid Team s.r.o. Olomouc

 •       Rozváděče do 1000 V, změny v ČSN
 •       Jak na to v praxi

Ing. Radomír Kočíb Bc.-OIP Ostrava

 •       Zkušenosti a komentáře z dozorčí činnosti inspekce práce

Prezentace vystavovatelů mezi přednáškami

 •       Novinky v měřící elektrotechnice

48 konference / jaro 2014

Ing. Miroslav Záloha – SÚIP Opava, člen TNK 22 ÚNMZ

 • Informace z činnosti SÚIP

Ing. František Grossmann – SET Ostrava

 • Změny v pracovní činnosti elektrotechniků od ledna 2014 (nový občanský     zákoník vč. změn souvisejících předpisů)
 • Další aktuální informace. Odpovědi na dotazy

Jiří Hemerka dpt. – SET Olomouc, člen TNK 22 ÚNMZ

 • Přehled nových technických norem – rok 2013, 2014
 • Rozbor norem připravovaných k vydání v roce 2014 :
 • ČSN 33 0010 ed.2, Rozdělení a pojmy
 • ČSN 33 0165 ed.2,  Značení vodičů barvami nebo číslicemi
 • ČSN 33 0360 ed.2, Místa připojení ochranných vodičů   a další

Ing. Jan Hlavatý, autorizovaný inženýr – EEProjekt.cz 

 • Projektování elektrických  zařízení ( 2.část )
 •  Požadavky na obsah projektových dokumentací

Ing. Karel Dvořáček -předseda TNK 22, člen TNK 76 ÚNMZ

 • Výklad nových norem :
 • ČSN 33 2000-7-718,  Společenská zařízení  a pracoviště
 • ČSN 33 2312 ed. 2, El. zařízení na hořlavých podkladech
 • ČSN 33 2130 ed. 3,  Vnitřní el. rozvody
 • ČSN 34 2300 ed. 2,  Vnitřní rozvody sděl. vedení

Ing. Pavel Kraják – ČEZ Distribuce, a.s.

 • Požadavky na elektrická zařízení nad AC 1 kV  a technické normy energetiky

Prezentace vystavovatelů mezi přednáškami

 • Novinky v měřící elektrotechnice
Program 49. konference/podzim 2014

 

Ing. Miroslav Záloha – SÚIP Opava, člen TNK 22 ÚNMZ

Nedostatky zjištěné při kontrole bioplynových stanic.

Návrh nové legislativy v oblasti BOZP.

Zástupce Státní báňské správy

Požadavky na VTZ elektro dozorovaných SBS

Ing. František Grossmann – SET Ostrava

Aktuální změny v legislativě.

Co přinese nový Kontrolní řád z pohledu podnikatele jako kontrolované osoby ?

Změny  VTZ elektro na Slovensku – porovnání s ČR.

Odpovědi  na dotazy.

Jiří Hemerka dpt. – SET Olomouc, člen TNK 22 ÚNMZ

České technické normy vydané a připravované na vydání v letech 2014 – 2015.

Rozbor důležitých norem s komentářem.

Ing. Karel Dvořáček – ČKAIT Praha, předseda TNK 22, člen TNK 76 ÚNMZ

Elektroinstalace nově dle  ČSN 33 2130 ed. 3, požadavky stavebních předpisů a technických norem pro ochranu před nebezpečím požáru.

Aktuální přehled TNI k souboru norem ČSN 33 2000.

 Ing. Jiří Kutáč – soudní znalec, člen TNK 22 ÚNMZ

Správná řešení a odstranění nejčastějších chyb a úskalí při realizaci a revizní činnosti
v ochraně před bleskem a přepětím

Ing. Petr Létal Ph.D -Solid Team s.r.o. Olomouc

Nová norma pro obsluhu a práci ČSN EN 50110-1 ed. 3

Prezentace vystavovatelů mezi přednáškami

Novinky v měřící elektrotechnice

Jako host podal v průběhu konference zástupce TIČR informace a poznatky k novému přezkušování RT