Příští konferenceS ohledem na příznivé zprávy v souvislosti s

koronavirem SARS CoV-2 na území ČR, dá se

předpokládat, že 60. konference elektrotechniků

bude na podzim roku 2020.

O termínu konference Vás budeme včas, nejpozději v

září,  informovat prostřednictvím této webové

stránky.

Pořadatelé konference

 

Organizační pokyny ke konferenci :

S ohledem na Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, dále jen „GDPR“), dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů s cílem hájit práva občanů EU proti neoprávněnému zacházení s jejich daty včetně osobních údajů, bude pozvánka v tom smyslu upravena.
Podmínkou zaslání pozvánky je souhlas se zařazením osobních údajů účastníka do databáze organizátora konference – školící firmě Ing. František Grossmann, Pořádání kurzů a školení, Svojsíkova 1591, 708 00 Ostrava – Poruba, – IČ 76342387    jakožto správci osobních údajů. Osobní údaje, které budou na základě tohoto souhlasu zpracovávány, zahrnují jméno, příjmení, titul, trvalý pobyt, adresu zaměstnavatele, telefonní a e-mailové spojení příp. další údaje z předložených dokladů, údaje o uhrazení vložného na akci.
Pokud již nemáte zájem o zasílání pozvánek  na konference, sdělte nám tuto informaci na tel. č. 732645912 nebo 731040360, abychom provedli vynětí z databáze.

Pozvánky budou zaslány v některých případech s ohledem na zkušenost z předchozích konferencí kromě elektronické pošty i dopisem, poněvadž někteří zájemci  e-mail z nějakých důvodů neobdrželo a mnozí očekávali zaslání pozvánky jak obvykle poštou.

Svou účastí na této akci předpokládáme, že nemáte námitky, pokud nahodile pořadatelem pořízené fotografie na této akci, mohou být použity k propagaci akce pořadatelem na internetové stránce www.elektro-konference.cz