Příští konference


Pokud máte zájem o školení a seznámení s novými předpisy, pak se obraťte na společnost, se kterou jsou konference spolupořádány :  

Solid Team s.r.o. 

Holická 140/70, 779 00 Olomouc
tel.: 585 243 683, 588 883 700
solidteam@solidteam.cz

Vedoucí montážního a školícího centra

Ing. Petr LÉTAL, Ph.D.   letal@solidteam.cz   GSM: 776 060 979

Šárka Veverková     veverkova@solidteam.cz   GSM: 776 733 776

Iva Henebergová  henebergova@solidteam.cz   GSM: 776 733 774

V menších skupinách asi 20 osob lze domluvit i školení mimo Olomouc nebo Brno, kde firma převážně působí.

 

Organizační pokyny ke konferenci :

S ohledem na Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, dále jen „GDPR“), dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů s cílem hájit práva občanů EU proti neoprávněnému zacházení s jejich daty včetně osobních údajů, bude pozvánka v tom smyslu upravena.
Podmínkou zaslání pozvánky je souhlas se zařazením osobních údajů účastníka do databáze organizátora konference – školící firmě Ing. František Grossmann, Pořádání kurzů a školení, Svojsíkova 1591, 708 00 Ostrava – Poruba, – IČ 76342387    jakožto správci osobních údajů. Osobní údaje, které budou na základě tohoto souhlasu zpracovávány, zahrnují jméno, příjmení, titul, trvalý pobyt, adresu zaměstnavatele, telefonní a e-mailové spojení příp. další údaje z předložených dokladů, údaje o uhrazení vložného na akci.
Pokud již nemáte zájem o zasílání pozvánek  na konference, sdělte nám tuto informaci na tel. č. 732645912 nebo 731040360, abychom provedli vynětí z databáze.

Pozvánky budou zaslány v některých případech s ohledem na zkušenost z předchozích konferencí kromě elektronické pošty i dopisem, poněvadž někteří zájemci  e-mail z nějakých důvodů neobdrželo a mnozí očekávali zaslání pozvánky jak obvykle poštou.

Svou účastí na této akci předpokládáme, že nemáte námitky, pokud nahodile pořadatelem pořízené fotografie na této akci, mohou být použity k propagaci akce pořadatelem na internetové stránce www.elektro-konference.cz