Program akce

Konference je  zaměřená na pravidelné půlroční seznamování revizních techniků, projektantů, podnikatelů a dalších osob činných v elektrotechnice s novými právními předpisy, normami a dalšími předpisy tak aby byli účastníci průběžně tzv. „v obraze“.

Nejedná se tedy o běžné školení, i když jsou přednášky zaměřeny i na důkladný rozbor některých předpisů ze strany jejich zpracovatelů, kteří pracují např. v normalizačních komisích ÚNMZ. Obvykle přednáška každého lektora trvá 50 – 60 min. Součástí přednášek je i diskuze k předloženým dotazům. Pokud na ně není zřejmá odpověď v průběhu konference, pak obvykle je uvedena ve sborníku další konference.

Pro účastníky se naskýtá možnost konzultovat svůj problém související s tématem přednášky přímo s přednášejícím, kteří jsou velmi ochotni a hlavně zvyklí odpovídat na dotazy.

Poznámka : Pokud se týká odpovědí na dotazy, pak je třeba mít na paměti to, že výklad předpisů a norem podává soud a stanoviska přednášejících jsou tedy nezávazná. Kromě toho je však třeba podle nového Občanského zákoníku brát v úvahu i ustanovení § 2950, v tom, že „ Kdo se hlásí jako příslušník určitého stavu nebo povolání k odbornému výkonu nebo jinak vystupuje jako odborník, nahradí škodu, způsobí-li ji neúplnou nebo nesprávnou informací nebo škodlivou radou danou za odměnu v záležitosti svého vědění nebo dovednosti. Jinak se hradí jen škoda, kterou někdo informací nebo radou způsobil vědomě“.

Na akci jsou vždy přizváni i výrobci nebo distributoři elektrických přístrojů, měřících přístrojů a dalších el. výrobků z ČR, aby odbornou veřejnost seznámili jako vystavovatelé se svými nejnovějšími produkty a s trendy v elektrotechnice a měřící technice vč. přijímání objednávek na výrobky. Vystavovatelů bývá obvykle mezi 14 – 20. 
Kromě toho vydavatelé odborných časopisů nabízejí zdarma některá vybraná čísla z roční produkce.
Firma Solid Team s.r.o. zajišťuje i nabídku odborných učebnic a příruček.

Registrace účastníků je v již v 7:10 a to na dvou  místech. V jednom registračním místě jsou evidováni ti co se přihlásili a mají již zaplacenou účast, na druhém registračním místě jsou ti, kteří se buď jen přihlásili anebo budou platit v hotovosti.

Program přednášek začíná vždy v 8:30 a končí obvykle ve 14:00 s dvacetiminutovou přestávkou po třech přednáškách. Mezi jednotlivými přednáškami vystupují  s krátkými  informacemi o svých výrobcích nebo produktech přizvaní vystavovatelé. Přestávka je ukončena losováním několika  vstupenek a předáním cen z tomboly výhercům.

Účastníkům je vydán sborník přednášek (asi 70 – 90 stran), osvědčení o absolvování semináře,  občerstvení. 
Při prezentaci  je předána účastníkům slosovatelná vstupenka pro účast v tombole (obvykle 4 až 6 cen), která je obvykle po přestávce v polovině programu.

Pozvánka na 55. konferenci

Osvědčení účastníkům 51. konference

 

  • Účast na konferenci je vhodné pojistit zasláním přihlášky a zaplacením vložného v termínu uvedeném v pozvánce. Lze se však zúčastnit i bez zaslání přihlášky uhrazením vložného u registrace. Není však jisté, že v tomto případě obdržíte sborník, poněvadž sborníky jsou vytištěny s malou rezervou na počet přihlášených účastníků, kteří předem uhradili vložné. Pokud všechny sborníky budou vydány, ostatním účastníkům bude sborník zaslán dodatečně poštou. V případě, že přihlášený účastník se konference nezúčastní, lze vyslat náhradníka. Vložné se nevrací, sborník však bude dodatečně zaslán.

V ceně konference jsou zahrnuty náklady spojené s akcí.

Přihlášku je vhodné zaslat nejlépe e-mailem na níže uvedenou adresu, což
přináší výhodu v tom, že pak další korespondence, resp.okamžité zaslání
faktury elektronickou cestou po uhrazení vložného je bezproblémové. Dá se
zaslat přihláška i poštou. Pokud nebude známá e-mailová adresa přihlašovatele, bude faktura předána účastníkovi až při prezenci v den akce.

Platba se provádí buď převodem na účet pořadatele, výjimečně i v hotovosti
( s přirážkou) přímo u prezentace.  

Organizační zajištění v Ostravě je povedeno vzdělávací a školící agenturou Ing. Františka Grossmanna.

Informace k organizaci konference, registraci a platbě : Ing. František Grossmann, Ing.Silvie Kukelková, Karin Kukelková, Mgr. Ivana Jungmannová
tel. 731040360, 732645912, 596957635, 604742858, 596950475, 739541857, 731332614

e-mail : elektro-konference@seznam.cz, kukelkova.silvie@seznam.cz