Program poslední konference


 

 62. Konference elektrotechniků Ostrava

  Program 59. konference

                                                          22.10.2019

  •    Ing. František Grossmann

Historie dozoru – 50  leté výročí

Nové normy

  • Ing. Miroslav Záloha, Ing. Petr Létal Ph.D.
Aktuální informace z inspekce 
Návrhy nových předpisů VTZ předložené ke schválení Poslanecké sněmovně.  
  • Ing. Dušan Havel, MBA – Státní báňská správa
Hranice dozoru mezi orgány SBS a SÚIP.
Zkušenosti s revizemi elektrických zařízení v hornictví
  • Ing. Karel Dvořáček- předseda TNK ČAS
Nové normy části 7 ČSN 33 2000 připravené v roce 2019 a jejich dopad na elektrotechnickou praxi a vznikající rizika – ČSN 33 2000-7-722 ed. 2: – Napájení elektrických vozidel;   ČSN 33 2000-7-711 ed. 2: – Výstavy, přehlídky a stánky;   ČSN 33 2000-7-721 ed. 2 – Elektrická instalace v karavanech a obytných přívěsech
Informace o přípravě TNI 33 2000-6
  • Ing. Ivan Kričfaluši Ph.D. – New Eltom s.r.o.
Kontrola bezpečnosti provozovaných strojních zařízení dle Evropské a České legislativy
 
  • Ing. Jozef Cincula – ASES GROUP, SE Praha
Novinka !- Hasící a ochlazovací zařízení firmy ASES jako podpůrné prostředky pro zajištění protipožární bezpečnosti např. rozváděčů, prostorů určených pro evakuaci osob apod. 
  • Kpt.Ing. Radek Volný – SOŠ PO a VOŠ PO
Jak hasit elektrická zařízení pod napětím – bez napětí

 

UPOUTÁVKA :

Z nabídky podzimního a zřejmě pravidelného vystavovovatele fy ASES GROUP, SE, který bude předvádět automatický ochlazovací a hasící systém, chránící uzavřený prostor zařízení ( např. rozváděče) proti neočekávanému negativnímu tepelnému efektu způsobeného zkratem. Výrobky ASES zabraňují vzniku škodlivého kouře, požáru, chladí a hasí.

Prezentace ASES

 

 Program 58. konference

dne 9.4.2019

 

 

        Ing. Valena  Ing. Valenta   Ing. Kutáč Ph.D.   Ing. Záloha